Ιδρυτικά Μέλη

Τα Ιδρυτικά Μέλη του Συνδέσμου μας

1.Ζαφειρόπουλος Νικ.

2.Λεοντίου Αθανασ.

3.Χατζηγιάννης Ιωάν.

4.Μυγδάλης Βάιος

5.Φωτίδης Δημήτριος

6.Γκλάβας Δημ.

7.Γιάννου Νικολ.

8.Πετρόχειλος Διονυσ.

9.Δαρειώτης Ιωάννης

10.Παναγιωταρέας Χαραλ.

11.Κωστόπουλος Πολυχ.

12.Αγγελινός Ακριβ.

13.Μαραβέλιας Θεόδ.

14.Σιγαλός Ίκαρος

15.Μπεληγιάννης Κων/νος

16.Αρώνης Γεώργιος

17.Ανδρουλιδάκης Βασιλ.

18.Σιδέρης Χρήστος

19.Ασλάνης Παύλος

20.Παδουβάς Κων/νος

21.Αποστολίδης Γεώργιος

22.Αδαμαντόπουλος Αδαμ.

23.Γάτος Νικόλαος

24.Μονιάκης Χαραλ.

25.Παπαγεωργίου Ευστ.

26.Βαμβακάς Γεώργιος

27.Κιουλχατζής Ιωάν.

28.Δοντάς Νικόλαος

29.Μουσούρης Γεράσιμος

30.Γεωργίτσης Τριήρ.

31.Καφάσης Θεόδωρος

32.Πορφύρης Ευάγ.

33.Πέτρου Ευθύμιος

34.Ματραλής Κων/νος