Συνάντηση συμμαθητών

Πέμπτη 18 Ιουνίου στο γνωστό μέρος. Ήμαστε 8. Μέγας αριθμός για τις συνθήκες και τα δεδομένα της Τάξεως.

Ήσαν: Αγγελόπουλος, Ανδρουλιδάκης, Δρακακάκης, Παδουβάς, Πανδής, Πολυμερίδης, Τριανταφύλλου, Τσαρουχάς