Μήλας Γεράσημος

Ο λαμπρός συμμαθητής,απεβίωσε τήν 28 Οκτωβρίου στήν Λάρισα καί κηδεύτηκε καί ενταφιάστηκε,στό νέο Νεκροταφείο Λαρίσης.

Λόγο πανδημίας,μόνο 6 μελη τής οικογενείας παρευρέθησαν στήν τελετη.ΚΑΤΕΤΈΘΗ ΣΤΕΦΆΝΙ ΕΚ ΜΈΡΟΥς ΤΉΣ ΕΑΣ.ΛΑΡΙΗΣ.

Η ΤΑΞΗ ΣΥΛΛΥΠΉΘΗΚΕ τήν οικογένεια..