ΧΑΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στό πρόσφατα εκδοθέν φύλλο της Εφημερίδας ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ,ΑΝΑΦΈΡΕΤΑΙ Ο ΘΆΝΑΤΟΣ ΤΟΎ  ΣΥΜΜΑΘΗΤΟΥ ΜΑΣ.στίς 15 Ιουλίου 2020.

Δέν ειδοποιηθήκαμε παρ ουδενός ποτέ.