Βιργινξα Σακελλαροπουλου

Η θυγατέρα τού αειμνήστου συμμαθητού μας Δημήτρη,στίς κορυφές τής Δικαιοσύνης.Πρόσφατα προήχθεΙ σέ Αντιεισαγγελέα Αρείου Πάγου

Οι γονείς της λείπουν.όμως γνώριζαν καλά,ότι γιά τήν Βιργινία,η άνοδος  ήταν απλώς διαδρομή.

Η Βιργινία τιμά καί τήν Τσξη.είναι κόρη συμμαθητού μαςΤήν συγχαίρουμε.Ειναι  βέβαιο,ότι καί τό τελικό άλμα στην κορυφή,είναι δικό της.

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Η ΤΑΞΗ ΣΣΕ 1952 ΣΕ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ