ΔΑΡΕΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο συμμαθητής μας,έφυγε την 17 Σεπτεμβρίου καί κηδεύτηκε καί ενταφιάστηκε στό ΑΡΓΟΣ τήν 19 Σεπτεμβρίου στό Ναό Αγίου Νικολάου 

Αργους.Συλλυπηθήκαμε εκ μέρους τού Συνδέσμου τήν οικογένεια.Η οικογένεια ευχαρίστησε τήν Τάξη.