Συνάντηση 29 Οκτ.2021

Στό νωστό μέρος.5 παρόντες.Διενεμηθησαν τευχη τής ιστορίας τής Τάξεως καί η νέα Εφημερίδα.

Ησαν.ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΔΡΑΚΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΔΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΔΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ