Βελιδης Σταμάτης

Ο ΑΡΧΗΓΌΣ μας , έφυγε Τρίτη καί θά κηδευθεί Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 από τόν Ιερό Ναό,ΑΝΑΗΨΗΣ  ΒΡιΛΛΗΣΙΩΝ 

12.00.ΩΡΑΝ.Θά είμαστε όλοι οι δυνάμενοι εκεί νά΄χαιρετίσουμε τόν συμμαθητή μας.